Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Koronatesting

Svar på test
Etter at du har vært ved vårt testsenter og gjennomført testen, vil du etter en til tre dager finne svar på testen på Helsenorge.no – klikk på «Logg inn» øverst til høyre.

Hvem BØR teste seg for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg.

Følgende bør ta test:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19. Testing bør gjøres både i starten av karantenetiden og etter minst syv døgn etter siste nærkontakt. 
 • Alle som får varsel i Smittestopp-appen.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus.
 • Husstandsmedlemmer til person i reisekarantene.

Når SKAL du teste deg?

Det er i enkelte situasjoner lovfestet at du skal teste deg for koronavirus.

Følgende skal derfor ta test:

 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som ankommer til Norge og har vært i røde land eller områder de siste 10 dagene. 
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som er i reisekarantene og som ikke oppholder seg på karantenehotell skal testes dag 7 med PCR-test.

Er du nærkontakt?

 • Første test tar du så snart som mulig når du vet du har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet (da blir du også oppringt av en av smittesporerne våre)
 • Test 2 tas på dag 7 etter nærkontakt med bekreftet smittet.

Dagen for møte med smittet er dag 0, tell så 7 dager etter denne.

For eksempel:
Møtt smittet mandag (dag 0), test så raskt som mulig. Test 2 mandag (dag 7).

Hvis dag 7 faller på lørdag eller søndag kan du teste deg påfølgende mandag. Hvis svaret på test 2 er negativt kan du gå ut av karantene.

Er du bekreftet smittet?

Da testes du en gang.

Smittede skal alltid være minimum 10 dager i isolasjon, selv med negativ test etter 7 dager.

Dersom fremdeles det er symptomer til stede etter 10 dager, forlenges isolatet inntil negativ test kan dokumenteres.

 

Les mer om testing på Helsenorge.no