Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

I 2021 besluttet kommunestyret at Midtre Gauldal sitt kriminalitetsforebyggende arbeid skal foregå etter SLT-modellen. 

Les mer om SLT-modellen (konfliktrådet.no)

Politikontakten vår heter Snorre Løvseth. 

Alle kommuner har tilbud om egen politikontakt.

  • Politikontakten skal bidra til et tett og systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale lag og organisasjoner for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.
  • En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de samarbeider med.
  • Politikontakten skal være en pådriver for at SLT-arbeidet fungerer godt og følge opp gjensidig forpliktende avtaler i det daglige.

 

Årshjul kriminalitetsforebyggende arbeid 2023

Årshjul 2023 ]

Årshjul kriminalitetsforebyggende arbeid 2022

[

 

SLT-koordinator i Midtre Gauldal kommune: Kristin Myklevoll, tlf. 72403163