Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Alle kan få besøk av hørselkontakt når det gjelder utstyr for dem som hører dårlig. Både de som bruker høreapparat og de som ikke har det.

Det finnes hjelpemidler både for vekking, ringeklokke, høre bedre i telefon/Tv og ikke minst brannvarsling. Mye utstyr kan låns gratis gjennom NAV.

Ta kontakt gjennom hjemmesykepleien, tlf 72 40 31 67.