Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger i praksis?

Du vil først og fremst se nytten av den i HelsaMi. HelsaMi er en innbyggerportal på nett (Helseplattformen.no) og en egen app som hjelper deg med å få oversikt over helseopplysningene dine. Du kan også ha en enkel og sikker dialog med helsetjenestene, både lokale og sykehusene.

Logo
Du kan logge på HelsaMi ved å klikke på logoen

Midtre Gauldal kommune har vedtatt å ta i bruk Helseplattformen

Det betyr at du etterhvert kan se timeavtaler, helseopplysninger, brev, meldinger og sammendrag av besøk du har hatt hos kommunehelsetjenesten.

I dag finner du opplysninger fra St. Olavs i HelsaMi

Dersom du har hatt kontakt med St. Olavs hospital, vil opplysninger om behandling derfra finnes i HelsaMi.

St. Olavs tok i bruk Helseplattformen i 2022, og i november 2023 vil sykehusene i Levanger og Namsos også koble seg på. Da vil du finne informasjon om kontakt du eventuelt har med disse sykehusene i HelsaMi. 

Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av egne barn. 

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Du kan bruke telefon og brev i posten som før.

Trenger du hjelp med å forstå HelsaMi?

Da kan du kontakte brukerstøtte på tlf. 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00.

HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men er et tillegg og inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn du finner på Helsenorge.no. 

Har du lastet ned HelsaMi?

Du finner den på App Store (iPhone/iPad) og Google Play (alle andre telefoner/nettbrett)