Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon fra fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Midtre Gauldal kommune: 

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge virksomheter i offentlig og privat regi for å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. For vår tjeneste innebærer dette at helsehjelp fra fysioterapeut og ergoterapeut som ikke oppfattes som helt nødvendig helsehjelp utsettes. Pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt kan bli vurdert for behandling. Vi oppfordrer da til å ta kontakt på telefon.

Ta kontakt med avdelingsleder Ingvild Meslo på telefon 90204515 eller 72403183 ved spørsmål angående oppfølging fra fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen. 

 

Støren Fysioterapi har stengt instituttet.

Vi oppfordrer alle som er nyopererte og andre som trenger råd om å kontakte oss på telefon.

Martin Ree 920 60 344
Siri Mette Gynnild 959 31 200
Mari Sundstrøm 976 62 502
Ola Rogstad 918 27 852

Dette gjelder i første omgang frem til 26. mars med mulig forlengelse.

Med hilsen
Virksomhetsleder Ingvild Meslo