Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Ergoterapeuten hjelper mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse:

- Trening av daglige gjøremål og ferdigheter, funksjonsutredning/motorisk vurdering, tilpasning til aktiviteter f.eks arbeidsvaner, tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass, kompensering av tapt funksjon med tekniske hjelpemidler, botilpasning og tilrettelegging i bil, veiledning, informasjon og undervisning og utforming av omgivelser slik at de blir brukbare og tilgjengelig for alle.

Fysioterapeuten ser etter hvilke muligheter pasienten har til å bli bedre gjennom behandling og trening. Fysioterapi innebærer bl.a.: Undersøkelser, funksjonsutredninger/ motorisk vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opplæring og faglig undervisning.

Fysikalsk institutt (Støren fysioterapi) behandler i hovedsak den yrkesaktive befolkning. Kommunefysioterapeuten og kommuneergoterapeuten har ansvaret for de yngste og de eldste.

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud. Du kan få tilbud om nødvendig fysioterapi og ergoterapi i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Tjenesten kan blant annet bidra med:
- Undersøkelser
- Funksjonsutredninger
- Utforming og oppfølging av tiltak
- Behandling
- Gruppetrening
- Opplæring og faglig undervisning
- Arbeidsplassvurdering
- Søknad/vurdering/tilpassing tekniske hjelpemidler 

Kontakt
Kommuneergoterapitjenesten: 72 40 31 73 / 957 87 748
Kommunefysioterapitjenesten: 72 40 31 83 / 957 86 522

Fysikalsk institutt (Støren Fysioterapi) betjener i hovedsak den yrkesaktive del av befolkningen, kommunefysioterapeutene og ergoterapeutene har ansvar for de yngste og de eldste. 

Ansatte: Martin Ree, Siri Mette Gynnild og Mari Sundstrøm.