Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon fra fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Midtre Gauldal kommune: 

Kontaktopplysninger:

Ergoterapeut Kristine Fløttum kan kontaktes på 72403173 eller 95787748

Fysioterapeutene kan kontaktes på 72403183 eller 95786522.

Fysioterapitjenesten består av Trine Hekkelstrand, Ingvild Meslo, Tove Endalsvoll og en turnusfysioterapeut.

Hjelpemiddeltekniker Roger Enlid kan kontaktes via ergoterapeut.

Avdelingsleder er Ingvild Meslo og kan kontaktes på 72403183 eller 90204515 ved administrative spørsmål.

Fysioterapeutene i kommunen kan kontaktes ved behov for oppfølging av barn, ved lymfødembehandling, ved sammensatte behov eller ved vurdering av hjemmebehandling. Vi har også gruppetilbud i perioder i året. Ta kontakt ved spørsmål.

De fleste hjemmeboende i kommunen som har behov for fysioterapi kan ta kontakt med Støren Fysioterapi.

Støren Fysioterapi:

Midtre Gauldal kommune har tre fysioterapeuter som får kommunalt driftstilskudd og er en del av det kommunale fysioterapitilbudet. Alle tre jobber på Støren Fysioterapi og de holder til i nye, flotte lokaler vegg i vegg med Bjørgen Treningssenter på Moøya.

Kontaktopplysninger Støren Fysioterapi:

Martin Ree: 920 60 344

Siri Mette Gynnild: 959 31 200

Mari Sundstrøm: 976 62 502

Mer informasjon om Støren Fysioterapi på deres hjemmeside:

Støren fysioterapi