Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kontaktopplysninger:

 • Ergoterapeut Kristine Fløttum, telefon 72 40 31 73 eller 957 87 748
 • Fysioterapeutene, telefon 72 40 31 83 eller 957 86 522
 • Hjelpemiddeltekniker Roger Enlid, telefon 948 77 584 (dagtid) 

Om tjenesten: 

Våre fysioterapeuter er Trine Hekkelstrand, Ingvild Meslo, Tove Endalsvoll og en turnusfysioterapeut.

Ergoterapeut er Kristine Fløttum. 

Ingvild Meslo er avdelingsleder. Hun kan kontaktes ved administrative spørsmål på telefon 72 40 31 83 eller 902 04 515.

Våre tjenester: 

Fysioterapeutene i kommunen kan kontaktes ved behov for oppfølging av barn, ved lymfødembehandling, ved sammensatte behov eller ved vurdering av hjemmebehandling. Vi har også gruppetilbud i perioder i året. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Trenger du fysioterapi?  

De fleste hjemmeboende i kommunen som har behov for fysioterapi kan ta kontakt med Støren Fysioterapi.

Støren Fysioterapi 

Midtre Gauldal kommune har tre fysioterapeuter som får kommunalt driftstilskudd og er en del av det kommunale fysioterapitilbudet. Alle tre jobber på Støren Fysioterapi og de holder til i nye, flotte lokaler vegg i vegg med Bjørgen Treningssenter på Moøya.

Kontaktinformasjon: 

 • Martin Ree, telefon 920 60 344
 • Mari Sundstrøm, telefon 976 62 502
 • Kjetil Thoresen, telefon 915 89 728

Mer informasjon om Støren Fysioterapi på deres hjemmeside

Sterk og stødig treningsgrupper

Føler du deg litt ustø, og ønsker å bli sterkere og smidigere? Er du 65+? Da kan Sterk og stødig være noe for deg. 

Her kan du komme i bedre form sammen med andre. Sosialt, trivelig og sprekt! 

Vi tilbyr treningsgrupper i hele kommunen: 

 • Støren: Onsdager kl. 12-13 på Bjørgen treningssenter

  • Instruktør: Gunn Johnsen (telefon 991 00 845)
 • Budal: Tirsdager kl. 10-11 i Flerbrukshuset på Budal skole
  • Instruktør: Grethe Nordtømme, telefon 918 67 372
 • Singsås: Tirsdager kl. 10.30-11.30 på "Hjemmet"
  • Instruktør: Åse Olsen, telefon 957 06 923
 • Soknedal: Tirsdager 10.30-11.30 på "Hjemmet" (Oppstart 12. september)  
  • Instruktør: Solveig Marie Solberg, telefon 951 71 046
  • Instruktør: Solveig Løkken, telefon 416 44 741
  • Instruktør: Anne Marie Wike, telefon 915 22 918

Kontaktpersoner i fysioterapitjenesten: 

 • Trine Hekkelstrand, fysioterapeut, telefon 72 40 31 83
 • Ingvild Meslo, leder, telefon 72 40 31 83

Kostnad: 400 kroner per semester, gratis prøvetime