Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommune tilbyr ulike grupper med veiledning og deling av erfaringer og kunnskap mellom foreldre.

De fleste som har barn kjenner av og til på ICDPat foreldrerollen kan være krevende, selv om hverken barna eller foreldrene har spesielle utfordringer. Men av og til kan også ulike faser i livet gjøre foreldrerollen mer krevende, eller barnets eller foreldrenes helse, temperament eller andre utfordringer kan påvirke måten vi utøver foreldrerollen på.

Dette er også helt normalt! Og enten du føler at foreldrerollen er veldig krevende eller ikke, så kan foreldreveiledningskurs være utviklende og nyttig.

Det finnes ulike foreldreveiledningsprogram. Slike programmer er for eksempel ICDP (International Child Development Programme), COS-P (Circle Of Security), DUÅ (De utrolige årene), TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) og PMTO (Parent Management Training Oregon).

Programmene benyttes nasjonalt, blant annet på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, barnehager, familievern, migrasjonshelse og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Målet med kursene er å styrke foreldres opplevelse av trygghet i foreldrerollen, og gjennom dette å bidra til en god og utviklende oppvekst for barna og ungdommene.

I Midtre Gauldal kommune tilbyr vi foreløpig kurs med utgangspunkt i ICDP og COS-P. Vi kan tilby individuell veiledning ved behov, eller i grupper med oppstart fire ganger i året, for foreldre med barn i ulike aldersgrupper.

Oversikt over grupper:

Tid
Aldersgrupper
Foreldreveiledningsprogram
Kontaktpersoner

Januar

0-6 år

ICDP

Grete Svegård
Mobil: 404 65 395
Epost: grete.svegard@lioya.no

Mars

Ungdom

ICDP

Guri K. Aune
Mobil: 916 07 116
Epost: guka@mgk.no 
 

September

Barneskolealder

ICDP

Pia Skjerdingstad
Mobil: 913 69 022
Epost: pia@mgk.no

Oktober

Småbarn

COS-P

Ingrid L. Solem
Mobil: 911 74 842
Epost: ila@mgk.no

 

ICDP – International Child Development Program

ICDP er et norsk foreldreveiledningsprogram som har som mål å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom veiledning av foreldre og omsorgspersoner. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO, og programmet er i bruk i over 40 land. Det er svært utbredt i mange norske kommuner. Programmet er egnet for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Gruppene blir ledet av sertifiserte veiledere.

Programmet bygger blant annet på «Åtte tema for godt samspill», som er enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn:

 1. Vis at du er glad i barnet ditt
 2. Se og følg barnets initiativ
 3. Ta del i barnets følelser
 4. Gi ros og anerkjennelse
 5. Felles oppmerksomhet – felles opplevelse
 6. Gi mening til opplevelser
 7. Lag sammenhenger
 8. Hjelp til selvhjelp
  1. Planlegge
  2. Støtte
  3. Legge til rette
  4. Sette positive grenser

COS-P Circle of Security - Parenting

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS) bygger på trygghetssirkelen, og skal gi dere som foreldreverktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom omsorgspersonene og barna.

Trygghetssirkelen bidrar til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.

 • Være sammen: Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet: Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner: Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.

Foreldrenes egne erfaringer: Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli sterkere enn nødvendig. Kurset bidrar til å bygge redskaper for hvordan dere kan håndtere dette.

Foreldrehverdag

Foreldrehverdag er et digitalt tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år.

Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å

 • lære deg hvordan barn utvikler seg, og hva de trenger
 • gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
 • gi deg trygge og kvalitetssikrede råd

Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen. Du finner Foreldrehverdag også på Facebook.

Foreldrehverdag forsøker ikke å bestemme hvordan du skal ha det sammen med barnet ditt, men tar utgangspunkt i at du selv kjenner barnet ditt og familiesituasjonen din best.

Ved å tenke over hva du ønsker for barnet ditt, hva du synes er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra. 

Foreldrehverdag er inspirert av International Child Development Programme (ICDP, og lages i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag på oppdatert kunnskap om barns utvikling.

Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Foreldrepakka

Stine Sofie Foreldrepakke er et universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet. Du finner den her: Foreldrepakka

Programmets målgruppe er foreldrene til de rundt 57 000 barna som fødes i Norge hvert år – både mor og far/partner. Jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere og helsesykepleiere blir viktige aktører for å gjennomføre programmet.

Programmet er utviklet i samarbeid med helsepersonell, myndigheter og foreldre, og skal hjelpe fagfolk til å ta opp temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barsel og helsestasjonsprogrammet.

Fundamentet er 10 smarte tips som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start. De 10 tipsene er også utgangspunktet for utformingen av programmet, og fordeler seg tematisk på programmets tre deler. Det er likevel viktig å si at flere av temaene hører hjemme på tvers av de tre delene.

 • Snakk om barndommen din
 • Snakk om forventningene dine
 • Si fra hvis du ikke har det bra
 • Lag en Oh shit-plan
 • Barn gråter for å få hjelp
 • Frustrasjon og avmakt er normalt
 • Sov når du kan
 • Bygg hjernen til barnet
 • Gjør hverandre gode
 • Vær en trygg og god omsorgsperson