Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

dinutvei.no er en nettportal, en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. 

Vold og overgrep

Overgrep.no har gitt ut en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker. Denne inneholder informasjon til borgerne vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
 
Foruten en gjennomgang av prosessen inneholder veilederen også oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.
 
Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.
 
Følg denne lenken for å komme til veilederen (PDF, 294 kB)