Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte mødre. Dere samles på helsestasjonen sammen med jordmor.

Temaer som tas opp i gruppene kan være

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv
  • prevensjon

Målgruppen er nybakte mødre.

Tjenesten er gratis.