Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Barneverntjenestens ansvar er å forvalte Lov om barneverntjenester

Barneverntjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Tjenesten skal således bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Som ledd i dette kan barneverntjenesten gi råd/ veiledning, og iverksette konkrete hjelpe- og tvangstiltak. Forutsetningen for å sette i gang hjelpetiltak er at foreldrene samtykker til det. Eksempler på hjelpetiltak er støttekontakt, leksehjelp, besøkshjem, dekning av barnehage med mer.

Barneverntjenesten har også saksbehandlingsansvaret for tiltak til funksjonshemmede i alderen 0-18 år. Tjenester og tiltak til denne gruppa er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. De konkrete tilbudene til denne gruppa vil ofte være det samme som beskrevet under hjelpetiltak over.

Kontakt
Telefon      72 40 30 80

Besøksadresse
Rådhuset på Støren