Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Her finner du veileder for fremstilling av situasjonsplan (kart med inntegnet tiltak) som skal vedlegges søknader i plan/bygge/delesaker. Veilederen er en anbefaling og forutsettes brukt av bransjeaktørene på frivillig grunnlag med formål å forenkle og standardisere informasjonsutveksling. Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre) skal du etter byggesaksforskriften sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge. Standardiseringen er utviklet for å kunne gi bedre effektivitet i kommunens saksbehandling og slik gi kortere saksbehandlingstid. Se veileder utarbeidet av Kommunalteknisk Forening.