Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Remidt IKS håndterer avfall fra private husholdninger i vår kommune. 

ReMidt.no er stedet du finner all informasjon om blant annet tømmekalender, kildesortering, åpningstider på gjenvinningsstasjoner, priser, kontaktinformasjon. 

Har du spørsmål? 

Som hovedregel skal du ta kontakt med ReMidt: 

Gjelder det endringer i matrikkelen (det sentrale eiendomsregisteret), skal du ta kontakt med kommunen. Andre henvendelser skal gå til ReMidt. 

Lover og forskrifter: 

Sentrale og lokale lover og forskrifter knyttet til renovasjon og slam på ReMidt.no