Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommens fysiske egenskaper. For å se hva som er registrert på eiendommen din kan du gå inn på www.norgeskart.no for å få et utdrag, eller bestille matrikkelbrev fra kommunen som gir deg fullstendig oversikt. 

Hva kan opplysningene brukes til? 

 • Nødetatene skal finne frem ved utrykning
 • Adresser for post og budtjenester
 • Erstatningsberegning ved ekspropriasjon
 • Bevisførsel i domstoler
 • Tilskuddsberegning i landbruket
 • Eiendomsutvikling
 • Eiendomsskatt
 • Ved søknad om fradeling, byggesøknad og regulering etter plan- og byggeloven

 

Hva kan du gjøre hvis matrikkelen er feil?

• Rekvirere oppmålingsforretning

 • En oppmålingsforretning er en klarlegging av eiendomsgrensene, hvor grensene blir koordinatfestet med nøyaktighet etter dagens standard. Kommunen som lokal matrikkelmyndighet har ansvar for gjennomføring av oppmålingsforretning. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

• Kreve retting

 • Dersom du har dokumentasjon på at opplysninger om bygninger, boliger, adresser eller eiendommer er feil, kan du kontakte kommunen og kreve retting etter matrikkelloven § 26. Hvis rettingen gjelder eiendomsgrenser, må naboene være enig med deg. Kommunen, naboer og andre kan også ha dokumentasjon. Det kan være skylddelinger eller annet.
 • Her finner du skjema for krav om retting

• Avtale om eksisterende grense

 • Eierne kan inngå en avtale om eksisterende grense, og be om å få registrert denne i matrikkelen. Se matrikkelforskriften § 44.

• Kreve sak for domstolene

 • Ved uklarhet, uenighet eller usikkerhet kan man vurdere å få avklart grensene ved domstolene, enten tingretten eller jordskifteretten. Se www.domstol.no.