Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Noen vil ha problemer med å komme seg på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo og skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier seg på egen hånd.

Kriterier

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kontaktinformasjon

Eiendom og kommunalteknikk

Postmottak, 7290 Støren

Besøksadresse

Rådhuset, 7290 Støren

 

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om kommunal bolig.

Søknader behandles fortløpende

Se ellers lover og retningslinjer ved å følge lenkene nedenfor.