Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er bostøtte? 
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Sjekk om du kan få bostøtte 
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. 

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 

Mer informasjon 
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, bostøttekontoret, NAV, eller ta det ut på Husbankens hjemmeside. 

Regelverk 
• 
Lov om bostøtte 
• 
Forskrift om bustøtte 

Ikke nøl med å ta kontakt ved spørsmål omkring ordningen.

Bostøttekontoret 
ved Eiendom og kommunaltekninkk

Kontakt

Telefon sentralbord  72 40 30 00
Saksbehandler 72 40 31 21