Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Alle de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal har felles vedtekter. De private barnehagene har egne vedtekter som fås ved henvendelse i barnehagene. 

Betalingssatser og betalingsregler 
Her finner du satsene for oppholdsbetaling og kostpenger i barnehagene for 2024.

Under finner du vedtekter med blant annet regler om oppsigelse av plass, søskenmoderasjon og beregningsgrunnlag. 

Redusert foreldrebetaling i barnehagen 
Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Under finner du veiledning og skjema for søknad om redusert foreldrebetaling.