Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren barnehage

Støren barnehage har pr.dags dato 111 barn.
Antall barn kan variere avhengig av alder og hvor stort tilbud de benytter.

Barnehagen er inndelt i fire baser - sju avdelinger:
Hvitveisen og Hestehoven: barn i alderen 0 – 1½ år
Furukvisten og Grankongla: barn i alderen 1½ - 5 år
Tigergutt: skolestarterne

Åpningstid:
5 dager i uka, kl. 06.45 – 17.00
Åpen alle ferier.

Telefon
Enhetsleder Berit Stornes
72 40 32 65

Styrerass. Kjersti Skjevdal
72 40 32 64

Solgløtt 72 40 32 62
Furukvisten       72 40 32 61
Grankongla 72 40 32 60
Tigergutt 72 40 32 67
Mobil 959 65 609

E-post 
storen.barnehage@mgk.no