Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Støren barnehage

Støren barnehage har pr.dags dato 72 barn.
Antall barn kan variere avhengig av alder og hvor stort tilbud de benytter.

Barnehagen er inndelt i 5 avdelinger:

Kengubarna: Barn født 2018
Nasse Nøff: Barn født 2017
Ole Brumm: Barn født 2016
Tussi: Barn født 2015
Tigergutt: Barn født 2014

Åpningstid:
5 dager i uka, kl. 06.45 – 17.00
Åpen alle ferier.

Telefon
Enhetsleder Berit Stornes
72 40 32 65

Styrerass. Kjersti Skjevdal
72 40 32 64

Kengubarna

47 60 57 46 /

72 40 32 62

Nasse Nøff    

47 60 53 06 /

72 40 32 68

Ole Brumm

47 60 51 99 /

72 40 32 67

Tussi

47 60 52 91 /

72 40 32 60

Tigergutt

47 60 51 17 /

72 40 32 61

E-post 
storen.barnehage@mgk.no