Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Soknes barnehage

Soknes barnehage er en fem-avdelings kommunal barnehage på Støren.

Den ble ferdigbygd til oppstart barnehageåret 2019/2020.

Barnehagen ligger i sør-enden av Støren, på tomten til en nedlagt militærleir. Med at det har vært militært her fra før, følger vi det videre med at vi har valgt militære navn på avdelingene og rommene i barnehagen. Navnene på avdelingene er, fra de minste til de største: Rekrutten, Fenriken, Kapteinen, Majoren og Generalen.

Barnehagens innhold er allsidig og variert, og vi jobber hver dag med at det tilpasses enkeltbarnet og barnegruppa. Barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng, og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Soknes barnehage har et flott uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og lek. Barnehagens beliggenhet er i nærheten av den gamle lysløypa med skog og ulendt terreng. Her får barna utfordringer tilpasset egen alder og forutsetninger, samtidig som de får oppleve mestring i sin egen hverdag. Barnehagen ligger også i nærheten av idrettsparken, som også blir brukt til forskjellige aktiviteter. Ved idrettsparken ligger det også en grillhytte som barnehagen har tilgang til.

Gjennom vårt arbeid bidrar vi til at barna utvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper, og at de opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.

Barnehagens tema for barnehageåret 2021/2022 er "Nærmiljøet" og "Sosial kompetanse"

Velkommen til oss!

 

Enhetsleder Odd Arne Haugen
Telefon:902 09 333/ priv. 473 27 582
E-post: oddhau@mgk.no

Rekrutten/Fenriken: 475 16 580

Kapteinen: 902 78 288

Majoren: 902 12 899

Generalen: 902 72 737

soknes.barnehage@mgk.no
soknesbarnehage-alleansatte@mgk.no