Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Soknes barnehage

Soknes barnehage er en fem-avdelings kommunal barnehage på Støren.

Den sto ferdig til oppstart barnehageåret 2019/2020.

Det første året blir det tre avdelinger som åpner, i aldersgruppen ett til tre år. Ved oppstart barnehageåret 2021/2022 skal alle avdelingene være i drift.

Satsingsområder

I vårt første driftsår vil vårt hovedfokusområde være Leken, det samme fokusområdet som Støren barnehage. De fleste av våre barn og ansatte har hatt sitt tilholdssted ved Støren barnehage det siste året, og de har blitt kurset og veiledet av Terje Melaas. Han er utdannet barnehagelærer med master i barnehage- og profesjonsutvikling, og han har jobbet mange år som pedagogisk leder og har gitt ut flere bøker innen temaet lek. Leken er en viktig del av barnas liv, og gjennom leken utvikler de sosiale og fysiske ferdigheter. I rammeplanen står det at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi ønsker å fokusere på leken, være tilstede for å opprettholde, utvikle og tilføre nye elementer til barnas lek. De opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit og leken er grunnlag for barnas vennskap med hverandre.

Utover fokus på leken vil vi følge årstidene med forskjellige aktiviteter.

Enhetsleder Odd Arne Haugen
Telefon:902 09 333/ priv. 473 27 582
E-post: oddhau@mgk.no

Rekrutten (ettåringer): 475 16 580
Fenriken (toåringer): 902 72 737
Kapteinen (treåringer): 902 78 288
Arbeidsrom: 902 12 899

soknes.barnehage@mgk.no
soknesbarnehage-alleansatte@mgk.no