Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Singsås barnehage

Singsås barnehage eies og drives av Midtre Gauldal kommune. Barnehagen ligger på Forsetmoen i Singsås, og er en del av Singsås oppvekstområde. Vi har et tett samarbeid mellom skolestarterne og barneskolen gjennom hele året. 

Pr 15.08.22 har vi 51 barn fordelt på tre avdelinger, og 16 engasjerte ansatte som ønsker det beste for barna. 

Barnehagen har flotte turområder i nærheten som vi benytter oss mye av. 

I barnehageåret 2022-23 har vi årstidene som gjennomgående tema, og vi har fokus på samlingsstunden. I samlingsstunden kan vi gi barna en felles, positiv opplevelse som styrker samhørigheten i barnegruppene, samt legge grunnlag for samhold, vennskap, fantasi, kunnskap og kultur. 

Åpningstid: 06.30 - 16.45

 

Personale

Eva Amtoft - avdelingsleder

Litjstuu
Susann Erichsen - ped.leder
Monica Gjersvold - ped.leder (fra 01.01.23)
Dyveke Rokkones - ped.leder (tilbake etter påske)
Lone Mari Waagbø - barne- og ungdomsarbeider

Midttun
Marthe Malum - ped.leder
Ann Kristin Forsetlund - ped.leder
Linda Solberg - barne- og ungdomsarbeider
Sigrid Marie Grytdal - assistent

Storstuu
Stine E. Andersen - ped.leder
Berit Digre - ped.leder 
Ingunn Morseth - ped.leder
Bjørn Moen - barne- og ungdomsarbeider
Frøydis B. Svardal - barne- og ungdomsarbeider
Hege Aas - pedagogisk barnepleier
Silje Anita Bye - barne- og ungdomsarbeider

Kamilla Wòjtowicz-Durnas - spesialpedagog

 

Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Forsetveien 2
7387 Singsås

Postadresse:
Boks 26
7387 Singsås

Mail: singsaas.barnehage@mgk.no

Avdelingsleder Eva Amtoft
Tlf 72 40 35 00/975 21 966
Mail: eva.amtoft@mgk.no 

Storstuu - 72 40 35 02 - 468 09 226
Midttun - 468 07 994
Litjstuu - 72 40 35 03 - 476 42 046