Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Singsås barnehage

Singsås barnehage eies og drives av Midtre Gauldal kommune. Barnehagen ligger på Forsetmoen i Singsås, og er en del av Singsås oppvekstområde.
Pr 30.10.19 har vi 47 barn fordelt på to avdelinger:

Storstuu barn fra 3-5 år
Litjstuu barn fra 1-3 år

 

Personale:

Eva Amtoft - avdelingsleder
Monica Vennevik - ped.leder Storstuu
Stine E. Andersen - ped.leder Storstuu
Ann Kristin Forsetlund - ped.leder Storstuu
Unni Sommerseth - ped.leder Litjstuu
Berit Digre - ped.leder Litjstuu
Ingunn Morseth - ped.leder Litjstuu
Bjørn Moen - barne og ungdomsarbeider Litjstuu/Storstuu
Linda Solberg - barne og ungdomsarbeider Storstuu
Hege Aas - Pedagogisk barnepleier Storstuu
Sigrid Marie Grytdal - assistent Litjstuu
Kamilla Wòjtowicz-Durnas - spesialpedagog
 

Barnehagen ble renovert og påbygd i 2012.  
Barnehagen har i tillegg ei grillhytte på Forset og ei jernbanebrakke i Brulia som brukes jevnlig. 

Våre åpningstider: 06.30 - 16.45

Kontaktopplysninger

Singsås barnehage
Boks 26
7387 Singsås

Avdelingsleder Eva Amtoft
Tlf 72 40 35 00
Mail: singsaas.barnehage@mgk.no

Storstuu - 72 40 35 02/468 09 226
Litjstuu - 72 40 35 03/468 07 994