Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Liøya barnehage

Liøya barnehage er en privat foreldreeid barnehage som ligger i Liøya på Støren.

Om Liøya barnehage:

  • 6 avdelinger
  • For tiden 78 barn
  • Barnehagen har egen kokk, gymsal, grillhytte og minibuss

For mer informasjon, se deres hjemmeside.

Liøya barnehage SA

Soknesøra 8
7290 Støren

Telefon og e-post
Styrer Linda Kjelstad  
976 07 536/974 84 284           
linda@lioya.no

Ass. styrer Grete Svegård                   
404 65 395/974 48 284
grete.svegard@lioya.no

Avdelingene:

Nordstu   | 91 12 98 46

Sørstu     | 95 03 84 91

Framstu  | 91 38 69 23

Bortistu   | 91 38 60 73

Smia       | 91 24 35 17

Løa         | 91 24 55 41

Åpningstid: 6.45-17.15