Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Liøya barnehage

Liøya barnehage er en privat foreldreeid barnehage som ligger i Liøya på Støren.

Liøya Barnehage
- 5 avdelinger, samt en grillhytte
- for tiden 96 barn i alderen 1- 6 år
- vektlegger mye uteliv og kosthold
- barnehagen har egen kokk, gymsal og buss

For mer informasjon, se deres hjemmeside.

Liøya barnehage SA

Soknesøra 8
7290 Støren

Telefon og e-post
Styrer Linda Kjeldstad  
976 07 536/974 84 284           
linda@lioya.no

Ass. styrer Grete Svegård                   
404 65 395/974 48 284
greteniko@gmail.com

Avdelingene:

Nystu                           911 29 846
Utegruppa                   950 38 991
Framstu                       913 86 923
Bortistu                        913 86 073
Smia                            912 43 517
Løa                              912 45 541

Åpningstid: 6.45-17.15