Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Budal barnehage

Budal barnehage ligger på Enodd i Budal, i Budal flerbrukshus. Barnehagen har en kapasitet på 50 barn fordelt på tre avdelinger.

Åpningstid: 06.30 - 16.30

Ansatte

Kristin Røe Enlid - kriroe2@mgk.no

Janne Marita Troøien - janfla@mgk.no

Kjellrun Anita Løvø - kjellrun.loevoe@mgk.no

Trude Nilsen Forodden - trunil1@mgk.no

Ingunn Storrø - ingust@mgk.no

Monica C Vennevik- movenn@mgk.no

Lone Mari Waagø- lowaag@mgk.no

Telefon
Avdelingsleder Kristin Røe Enlid
72 40 36 20

Kontor
72 40 36 04

Storstu: 941 42 741 
Litjstu: 468 44 277