Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støren bo- og dagsenter har bemanning hele døgnet. Det er totalt 33 leiligheter fordelt på 3 avdelinger; Svartøymoen, bo- og dagsenteret og Nordstu.

Beboere har mulighet for å kjøpe seg tørrmat abbonnement eller holde hushold selv. Middag må bestilles og blir hentet av personalet fra  kjøkkenet på sykehjemmet. 

I tillegg til bemanning skal vi ha aktivitør to dager pr uke. Denne stillingen er pr dags dato vakant og stillingen er utlyst.

Det gis tilbud om trening en dag pr uke av fysiotrapuet, bingo blir arrangert i samarbeid med sykehjemmet inntil to dager pr uke.

Det er stort engasjement blant frivillige til å bistå med besøksrunder, gåturer, lesestund, handlevogn, arrangerer kaffe for beboere, klessalg.

Støren bo- og dagsenter har nær tilknytning til sykehjemmet. De aktivitetene som er der, kan også beboere ved bo- og dagsentet kan delta på.

 

Telefoner

Kontor Svartøymoen: 72 40 31 64

Kontor bo- og dagsenter: 72 40 31 65

Kontor avdelingsleder: 72 40 32 05

Vakttelefon hele døgnet: 476 45 269