Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Soknedal bo- og dagsenter har 15 omsorgsleiligheter og det er i tillegg tilknyttet 11 trygdeleiligheter til senteret.

Soknedal bo og dagsenterDet er heldøgns bemanning - hvor det er 2 dagvakter, en kveldsvakt og en på natt. I tillegg er det en kjøkkenassistent ansatt i ca. 50% stilling. Middagen kommer fra kjøkkenet på helsesenteret da det ikke er ansatt kokk lenger ved bo- og dagsenteret.

Det skal tilsettes fast aktivitør i 50 % stilling. Aktivitøren jobber 3 dager i uka og skal utføre forskjellige aktiviteter sammen med beboerne.

Hver torsdag har beboerne tilbud om trening med fysioterapeut.

Kontakt

Telefon 72 40 34 05 eller mobil 957 39 195.