Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Sivert

Sivert Moen (f. 1958) er ordfører i Midtre Gauldal i 2015-2023  og representerer Senterpartiet.

Har sittet i kommunestyret periodene 2003-2007, 2011-2023 og vært medlem av hovedutvalg for Næring Plan og Miljø i begge periodene. 

Utdannelse: Jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole 1983

Yrkeserfaring: Jordskiftelandmåler 83-85, Programmerer Thorolf Gregersen 85-86, Landkonsulent i EDB i Jordskifteverket 87-91, Senior prosjekt ingeniør i Oceanor 91-97.  Bonde 1994-2015 med melk, kjøtt og slaktekylling.

KONTAKTINFORMASJON:

Epost: sivmoe@mgk.no

Mobil: 979 82 660