Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

"Kommunal egenkontroll er den kontroll kommunen selv gjennomfører overfor egen virksomhet. Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av misligheter og andre uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere behovet for statlig detaljstyring og kontroll."
(Fra veilederen "Kontrollutvalgsboken - Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver")

Kontrollutvalgets hjemmeside og møtedokumenter

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune fører møter for åpne dører.

Medlemmer 2023- 2027

 

Navn

Funksjon

Gerrit Andre Pallin Lorier

Leder

Anita Krigsvoll

Nestleder

Harald Rognes

Medlem

Helge Malum

Medlem

Per Ingar Almås

Medlem

   

Wenche Kristine Dahle

1. vara 

Kjell Edvin Stenbro

2. vara 

Kristin Margrete Gunhildsøien

3. vara 

Eivind Refseth

4. vara 

Guri Margrete Solberg

5.  vara 

Jorid Endal Bjørnevold

1. vara 

Inger Jorid Lium

2. vara 

Aina Bogen

3. vara 

Edd Robert Stenbro

4. vara 

 

 

 

 

Les mer her - Kontrollutvalgets hjemmeside med møtedokumenter