Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune er hele tiden i utvikling. Prosjektene er mange og skjer over hele virksomheten. Under finner du informasjon om noe av det vi holder på med akkurat nå:

 

Lederutviklingsprogram

Utviklingsstrategi

Arbeidsmiljøgrupper og KLP-prosjekt

Klima- og energiplan

Individuell plan

Pilotkommune CRDP

Helhetlig ROS 

Interkommunalt rekrutteringsprosjekt

Velferdsteknologi

Omstillingsprosjekt innen pleie- og omsorg

Interkommunalt rekrutteringsprosjekt

Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste

Videreutvikling av helse- og velferdskontoret

Cowi – investeringsbehov innen helse og omsorg

Drømmedagene – tiltak for barn utenfor skole og arbeidsliv

Styrk Midtre Gauldal (familieprosjekt)

Jobblyst (med ASVO og PSY)

Kommunalt rusarbeid

Helhetlig oppvekstplan

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Fagfornyelsen

Tilpasset opplæring/spes.ped

BTI - tidlig identifikasjon av sårbare barn

Barnevernsreformen

Prosjekt ungdom og rus

Kompetanseløft spesialpedagogikk

Cowi – eiendomsstrategi og vedlikehold