Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. Personlige effekter er forsikret under forskjellige betingelser. Forsikringene gjelder innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær skole-/barnehagetid. 

Beboere ved institusjoner er også forsikret. Fosterbarn like så.

Se gjeldende forsikringer under her.