Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støren barneskole ligger i Soknesøran og ble tatt i bruk høsten 1998. Skolen har et romslig og variert uteområde og ligger i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage. Skolen har dette skoleåret 244 elever og ca 55 elever på SFO. Det er ca 40 ansatte på skolen. Skoleåret 2018-2019 har vi fokus på språkløyper og fysisk aktiv læring. Midtre Gauldalsskolen har visjonen «røtter til å vokse, vinger til å fly». Vi bruker læringsplattformen Zokrates.

Fra 3.januar 2019 vil vi ha behov for følgende:

ID 1198 - Vikariat 1-2 stillinger på 80-100 % lærer med spesialpedagogikk Støren barneskole.

På Støren barneskole vil det bli behov for inntil to stillinger på 80%-100 % hver. Dette er vikarstillinger som i første omgang går frem til 31.juli 2019. Det er ønskelig med spesialpedagogikk i fagkretsen.

Kvalifikasjoner:

  • Allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning gjerne med spesialpedagogikk i fagkretsen.

Vedkommende som blir ansatt har holdninger i tråd med våre verdier som er kreativ, raus - respekt, lojalitet, effektivitet og samarbeid. Evnen til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. En må også være i stand til å sette grenser og være konsekvent. Menn oppfordres til å søke.

- er en strukturert og tydelig relasjonsbygger som bidrar positivt i et arbeidsmiljø

- ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har

- liker å arbeide i team og ser fleksible løsninger i en travel skolehverdag

- har evne til å arbeide under press

- har gode kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig

- tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder

- bruker IKT som verktøy

- personlig egnethet vektlegges

Spørsmål til stillingen rettes til rektor ved Støren barneskole på tlf 72 40 33 12.

Søknadsfrist