Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Regionrådet i Trøndelag Sør er et strategisk samarbeid mellom kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros. Regionrådet samarbeider om bosetting og næring. Region Trøndelag Sør har ca. 40 000 innbyggere. I tillegg har regionen en betydelig andel av fritidsmarkedet i Trøndelag med over 13 000 fritidsboliger. En del av næringslivet er rettet mot fritids- og reiselivsmarkedet, samtidig som mat-, skog- og treproduksjon er viktige ressurser som bl.a. danner grunnlag for nyskapende industri.

Om stillingen

Regionrådet Trøndelag Sør er på jakt etter en utviklingsorientert og selvstendig rådgiver/sekretær i 50 % stilling. Du vil få ansvaret for å følge opp strategisk samarbeid mellom kommunene i regionen. Du får jobbe med spennende oppgaver innenfor bosetting og næring, hvor omdømmebygging vil være en viktig del av arbeidet. Vi søker deg som er initiativrik og selvgående. Du er flink til å lage et godt samarbeidsklima, og du evner å forstå de ulike kommunenes behov i det regionale samarbeidet. Ditt kontorsted vil være hos en av medlemskommunene.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver/sekretær skal markedsføre og bygge regionens omdømme på en aktiv måte
 • Initiere og følge opp politiske prosesser
 • Synliggjøre regionen Trøndelag Sør
 • Sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og ordførerkollegiet
 • Sekretær for felles næringsfond
 • Høringsuttalelser og utarbeidelse av politiske saker

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til politiske prosesser
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Flink til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • God gjennomføringsevne
 • Flink til å kommunisere på tvers av fagfelt
 • Personlig egnethet vektlegges

Hva vi tilbyr

 • Stor frihet til å forme egen arbeidshverdag og påvirkningsmulighet til videreutvikling av regionen.
 • Du ansettes på kommunale vilkår. Lønn etter avtale. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon kan du kontakte politisk leder i regionrådet, ordfører for Holtålen

Jan Håvard Refsethås 48 27 64 99 eller Plankontoret v/Norunn Fossum 95 85 29 20

Søknad sendes norunn@plankontoret.net

Søknadsfrist