Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støren barneskole ble tatt i bruk høsten 1998 og ligger sentralt til på Soknesøran cirka 5 mil sør for Trondheim. Skolen har 247 elever, og det er cirka 60 barn i SFO. Totalt er det cirka 40 ansatte ved enheten. Skolen har et romslig og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Skolen ligger i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage. Kommunens visjon for skolene er “Røtter til å vokse, vinger til å fly”, og barneskolens satsingsområder for tiden er språk (språkløyper), sosial kompetanse (Mitt valg) og fysisk aktiv læring. Skolen ble nettopp en Trivselslederskole og har et samarbeid med Trivselslederne. Støren barneskole har mange flerspråklige elever. Kommunen har egen PP-tjeneste som samarbeider tett med Midtre Gauldalskolen. Vi bruker lærings/- og kommunikasjonsplattformen Zokrates.

Midtre Gauldal Kommune har følgende ledige vikariat på Støren barneskole:

ID 1219 - 100 % vikariat for lærer fra snarest til 31.07.2019.

ID 1220 - 100 % vikariat for lærer fra 01.04.2019 - 01.04.2020.

ID 1221 - 80 % vikariat for lærer fra snarest til 31.07.2020.

ID 1222 - 60 % vikariat for lærer fra snarest til 31.07.2019.

Arbeidsoppgaver

Undervisning både på småtrinn og mellomtrinn.

Flere av stillingene innebærer kontaktlæreransvar.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent lærerutdanning. Det er ønskelig med engelsk, matematikk og / eller spesialpedagogikk i fagkretsen.
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

- har holdninger i tråd med våre verdier som er kreativ, raus - respekt, lojalitet, effektivitet og samarbeid

- er strukturert, tydelig og bidrar positivt i et arbeidsmiljø

- ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har

- liker å arbeide i team og ser fleksible løsninger i en travel skolehverdag

- har evne til å arbeide under press

- har gode kommunikative ferdigheter både muntlig og skriftlig

- tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder

- bruker IKT som verktøy i hverdagen

Hva kan vi tilby

Støren barneskole kan tilby et trivelig og allsidig personale hvor elevens beste er i fokus.

Øvrig informasjon: 

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
Rektor Arnt-Inge Nilsen, tlf. 72 40 33 12 / 45604988 eller avdelingsleder Jorun Eggen, tlf. 72 40 33 14 / 41435256.

Eventuelle interne søkere med rettigheter etter hovedtariffavtalen/arbeidsmiljøloven prioriteres.

Midtre Gauldal kommune bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning.

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse.

Vi ber om at søknaden registreres elektronisk.

Søknadsfrist