Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune har ledige hel- og deltidsstillinger, vikariater og faste stillinger for lærere fra 01.08.19.

Midtre Gauldalskolen - «Med røtter til å vokse, vinger til å fly»

Innhold i stillingen:

Du skal bidra til at visjonen til Midtre Gauldalskolen oppfylles: «Med røtter til å vokse, vinger til å fly» beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved skolene i Midtre Gauldal.

Du skal gi undervisning tilpasset den enkelte skoles behov for fagkompetanse og supplere dagens bemanning ved skolene.

Vi kan tilby deg:

 • varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
 • flotte, nye skolebygg
 • oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøer
 • mulighet til å utvikle seg, samt mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter
 • egen laptop til alle lærere

Krav og ønsker til deg:

 • du har godkjent pedagogisk utdanning (siste forskrift)
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt)
 • du liker å undervise og er engasjert i fagene dine
 • du er en god rollemodell
 • du har god formidlingsevne og kommuniserer godt
 • du har evne til å være en klar og tydelig voksen og klasseleder
 • du har klare forventninger til elevene
 • du har evne til å motivere og treffe den enkelte, planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud for elevene
 • du har evne til samarbeid – både med kolleger og foreldre/foresatte
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, men har samtidig godt humør

Det er ønskelig med videreutdanning i engelsk og spesialpedagogikk.

Vi ber om at søknaden registreres elektronisk.

ID 1238

 

 

 

 

Søknadsfrist