Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Her i Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for å stimulere til nytenking og innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet. Innbyggerne og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende.

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst i tiden framover blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim. Kommunesenteret Støren ligger 5 mil fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen.

Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer lokalisert. Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren.

Midtre Gauldal kommune har ledig vikariat i 100 % stilling som plan- og byggesaksbehandler ved enhet for Næring, plan og forvaltning fra oktober 2019 - april 2020.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder behandling av planforslag, dispensasjoner, klagesaker og byggesaker
 • Klargjøring av saker til politisk behandling
 • Vedlikehold av planarkiv og matrikkel
 • Deltagelse i interne planprosesser og tilhørende prosjektoppgaver
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser
 • Kundeveiledning.

Andre oppgaver som enheten har ansvar for, kan bli lagt til stillingen. Enhet for Næring, plan og forvaltning har et bredt fagmiljø med faggrupper innen plan- og byggesak, GIS, kart og oppmåling, næring, landbruk og vilt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitets nivå (diplom/bachelor/mastergrad).
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til saksbehandling i plan- og byggeprosesser
 • Kjennskap til relevant dataverktøy inkl. digital kart, matrikkel og GIS
 • Det er påkrevd med førerkort klasse B.

Erfaring og praksis

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven og tilgrensende lovverk
 • Erfaring fra servicevirksomhet og/eller kunderettet arbeid
 • Gode formuleringsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse.

Personlig egenskaper

 • Du bidrar til et godt og motiverende arbeidsmiljø
 • Du trives i en travel arbeidssituasjon
 • Du er en målbevisst og samarbeidsvillig lagspiller som bidrar til at vi raskt når målene
 • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i team
 • Kundefokusert, kreativ og raus.

Hva kan vi tilby

 • Et bredt og engasjerende fag- og arbeidsmiljø, med gode muligheter for egenutvikling.
 • Kompetente og trivelige arbeidskolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Øvrig informasjon:

Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til enhetsleder, Næring, plan og forvaltning, Peter Dew, 72403124, petdew@mgk.no.

Søknaden registreres elektronisk via lenken under.

ID 1288

Søknadsfrist