Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Det er totalt 44 leiligheter fordelt på 4 avdelinger; Svartøymoen, Støren bo- og dagsenteret, Utsikten bofellesskap og Nordstu.

Kost

Beboere har mulighet for å kjøpe seg tørrmat-abonnement eller holde hushold selv. Middag må bestilles og blir hentet av personalet fra kjøkkenet på sykehjemmet. 

Aktivitet og trening

I tillegg til bemanninga, har vi aktivitør to dager i uka. Aktivitøren bidrar med aktiviteter og arrangementer både i og utenfor avdelingen. Bingo blir arrangert i samarbeid med sykehjemmet inntil to dager pr uke.

Det gis tilbud om trening en dag pr uke av fysiotrapeut. 

Det er stort engasjement blant frivillige til å bistå med besøksrunder, gåturer, lesestund, handlevogn, arrangerer kaffe for beboere og klessalg.

Støren bo- og dagsenter har nær tilknytning til sykehjemmet. De aktivitetene som er der, kan også beboere ved bo- og dagsentet kan delta på.

Telefoner

Kontor Svartøymoen: 72 40 31 64
Kontor bo- og dagsenter: 72 40 31 65
Kontor Utsikten bofellesskap: 72 40 32 16

Vakttelefon hele døgnet: 476 45 269