Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Du kan laste ned appen Min Borgermelding fra iTunes eller Googleplay og melde feil og mangler til kommunen via den.

Gatelys og brøyting
Kommunen leier private entreprenører som utfører begge disse tjenestene.

Kommunen er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum for å ha oversikt over feil på gatelysanlegget. Dette kan nå meldes direkte til kommunens driftssystem for gatelys her: https://impreso.no/app/streetlight3/feil/?id=FVZMI0UPPX.

Gatelys utbedres ikke fortløpende når de slutter å virke da det ikke er økonomisk mulig. De tas i periodiske vedlikeholdsykluser, det vil si høst og vår. Men vi registrerer meldinger vi får om om svarte pærer, og når det er mange nok til at det forsvarer en arbeidsdag, kommer de og skifter. Dermed kan det faktisk gå noe tid før at gatelys er utbedret.

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i veien, manglende gatelys eller manglende brøyting.

Lover

Lover
Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg