Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt. Tilskuddet skal brukes til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg.

Målgruppe

Trossamfunn som tilhører Den norske kirke.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Kirkemøtet må beslutte hvilket organ for soknet som skal motta tilskuddet. Deretter skal soknet levere et budsjettforslag til kommunen. Budsjettforslaget skal blant annet inneholde tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.

Hvis kommunen ønsker å yte tjenester i stedet for økonomisk finansiering, vil det først skje etter en avtale mellom kommunen og soknet. Eksempler på slike tjenester er IKT- og regnskapsfunksjoner.

Kriterier

Et trossamfunn kan godt omfatte flere kommuner. Det vil da motta tilskudd fra alle de berørte kommunene.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt trossamfunnsloven § 14.