Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Også barn som ikke har begynt på skolen enda kan få hjelp i for eksempel språklige eller sosiale ferdigheter. Dette kalles spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagealder.

Målgruppe

Foreldre som er bekymret for sitt barns utvikling eller barnehagen eller helsestasjonen.

Noen grunner til bekymring kan være at barnet

 • Har forsinket språkutvikling
 • Har sosiale eller emosjonelle vansker
 • Ikke utvikler seg motorisk eller kognitivt som forventet

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Kommunen skal
 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
 • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året
Som forelder kan du
 • kreve at kommunen undersøker om barnet deres trenger spesialpedagogisk hjelp
 • bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp
 • få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet får, og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • klage hvis barnet ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen
 
Behandling av søknad

Hvis det er du som forelder som har en bekymring, kan du be kommunen om en sakkyndig vurdering av barnet, eller du kan be kommunen om spesialpedagogisk hjelp.

Hvis det er noen andre enn foreldrene, for eksempel ansatte i barnehagen, som melder bekymring til kommunen, må kommunen innhente samtykke fra foreldrene før de kan henvise barnet til en sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten.

Kommunen sender så en henvisning til PP-tjenesten.

PP-tjenesten involverer foreldrene og gjør en utredning som avsluttes med en anbefaling.

Kommunen fatter et enkeltvedtak og sender det til foreldrene.

Klage på søknad

Foreldrene har rett til å klage, både på avslag og på innholdet i vedtaket, saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. Foreldrene skal sende klagen til kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Barnehageloven § 31