Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Skal du arrangere en festival eller et annet stort arrangement? Start med å kontakte kulturavdelingen i kommunen. Det kan hende kommunen kan gi økonomisk tilskudd eller ønsker å samarbeide på andre måter. Uansett om du planlegger å leie et privateid område eller offentlig grunn, må du søke kommunen og andre offentlige myndigheter.

Lover

Lover

Se:

Alkoholloven § 1-6, § 4-5 og § 8-9
Brann- og eksplosjonsvernloven § 7
Politiloven § 11 og § 14 nr 4
Arbeidsmiljøloven § 2-2.