Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Skolen følger myndighetenes retningslinjer for smittevern slik at elever og foresatte kan være trygge på at smittevernet ivaretas.

Målgruppe

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad
Behandlingstid
Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med skolens smittevern, hygiene eller renhold kan du klage direkte til skolens ledelse. Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen. Dersom kommunen avviser henvendelsen eller kommer frem til at det ikke er grunn til å gi pålegg om retting til skolen, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen.
Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover