Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

SFO på Støren Barneskole

Cras ac porttitor eros. Aenean auctor quis turpis a aliquet. Ut sit amet ipsum in arcu rutrum ultrices. Vestibulum cursus elit turpis, eget sollicitudin sapien euismod at. Sed nec risus vitae augue tempor molestie ut et est. Morbi nec sapien quis erat semper porta et ut lorem. Donec malesuada eu quam nec accumsan. Nullam rhoncus orci sit amet turpis maximus interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim nunc quis nisi varius, at iaculis felis sollicitudin. Donec eu vulputate nunc. Ut tempus augue a lectus eleifend molestie. Proin finibus vitae arcu a blandit.

 

Beskrivelse

Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO).

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Når du søker om redusert betaling må du informere om:

  • din sivilstand
  • hvis du ikke har felles barn med din ektefelle/samboer/partner må du informere om det
  • din eller husholdets samlede brutto inntekt
  • dersom du ikke bor sammen med barnets andre forelder, må du informere om det. Det er inntekten til den forelderen som bor på barnets folkeregistrerte adresse som brukes til å beregne inntekt.

Søknaden sendes til kommunen.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad
Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

12 timer gratis SFO for førsteklassinger
Førsteklassinger som har deltidsplass vil få SFO gratis. For de med heltidsplass vil prisen baseres på de resterende timene.

Redusert betaling for elever på 1. til 4. trinn.
Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

Barn med særskilte behov
Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-4.