Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har dere rett til samvær og kontakt, så lenge det er til det beste for barnet.

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Når graden av samvær er bestemt, skal barnevernet utarbeide en samværsplan for kontakten med foreldre, søsken og andre som er nære barnet.

Barnevernet skal med jevne mellomrom undersøke om forholdene har endret seg i hjemmet, for å se om det er grunn til å vurdere vedtaket på nytt.

Klage på søknad

En samværsplan er ikke et vedtak som du kan klage på. Men etter 18 måneder kan foreldre kreve at nemnda behandler hele saken på nytt.

Dersom du mener at barnevernstjenestens saksbehandling i forbindelse med utforming av samværsplanen er feil, eller at tilrettelegging for kvaliteten på samværene ikke er god nok, kan du ta dette opp med barnevernstjenesten, eller eventuelt sende en tilsynsklage til statsforvalteren. 

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Se spesielt barnevernloven kapittel 7 og § 14-25.