Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Beskrivelse

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har du rett til samvær med mindre noe annet er bestemt ved lov.

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Søknadsprosessen

Behandling av søknad

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse