Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

ReMidt IKS er ansvarlige for renovasjonen i Midtre Gauldal kommune.

For spørsmål og tømmeplaner, gå til www.remidt.no

Beskrivelse

Det er kommunen som tømmer husholdningsavfall fra der du bor. Som eier av en eiendom betaler du kommunen et renovasjonsgebyr.

Målgruppe

Privathusholdninger

Søknadsprosessen

Klage på søknad

Ta kontakt med kommunen hvis avfallet ditt ikke blir tømt.

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall