Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

PP-tjenesten er en forkortelse for «pedagogisk-psykologisk tjeneste» og hjelper barnehager og skoler med å gi tilrettelagt opplæring til barn og elever.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen
  • Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Vanligvis er det barnehagen eller skolen som tar kontakt med PP-tjenesten. Men også elever over 15 år eller foreldre kan kontakte tjenesten for å få råd og veiledning.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Lover

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 11-3 Pedagogisk-psykologisk teneste