Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Marius Thue er personvernombud i Midtre Gauldal kommune.
Han har arbeidssted på Rådhuset på Støren.

Kontakt

math@midtre-gauldal.kommune.no
tlf: 72 40 30 00

Beskrivelse

Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Henvendelser til vårt personvernombud
Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.

Kriterier

Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.