Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

Målgruppe

Alle som bor i kommunen.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.

Behandling av søknad

Kommunen skal vurdere alle innsynshenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig og senest innen en måned.

Klage på søknad

Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.