Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. Det er kommunen der mottaket ligger som har ansvaret for å tilby opplæringen. Som asylsøker plikter du å delta i opplæringen.

Målgruppe

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold.

Søknadsprosessen

Behandlingstid

Kommunene skal i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. 

Klage på søknad

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

Du vil ikke få tilbud om opplæring dersom

  • du er omfattet av 48-timers-prosedyren
  • du er omfattet av Dublin-prosedyren
  • du er over 18 år og har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
  • du har fått vedtak på asylsøknaden din. 

Pris

Tjenesten er gratis.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se introduksjonsloven kapittel 4A Opplæring i mottak.