Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Kommunen og Innovasjon Norge kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Søknaden behandles av Innovasjon Norge, mens kommunen avgir en uttalelse om forhold som kan få betydning for prosjektet. 

Søknadsmottaker

Søknaden sendes til Innovasjon Norge.

Behandling av søknad
Behandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges klagenemnd innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover