Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Barnehagen skal sørge for barnas behov for omsorg og lek og skal fremme et verdigrunnlag som er felles for alle barnehager.

Målgruppe

Foreldre med barn i barnehagealder.

Søknadsprosessen

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med barnehagens tilbud kan du klage til barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.

Kriterier

Barnehagen skal ha:

  • foreldreråd som består av alle foreldre
  • samarbeidsutvalg som består av en gruppe foreldre og ansatte
  • samarbeid med skolen om trygg overgang til skolen
  • en ledelse som har pedagogisk og barnefaglig utdanning
  • pedagogiske ledere som er utdannet barnehagelærere
  • én ansatt per tre barn når barna er under tre år
  • én ansatt per seks barn når barna er over tre år
  • personale som snakker norsk
  • krav til politiattest fra personalet.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen.