Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Alle som går i barnehage og på skolen har rett til et trygt og godt fysisk miljø. 

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

Søknadsprosessen

Klage på søknad
Elever og foreldre kan snakke med barnehagen eller skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
- uteplassen
- inneklima, lysforhold og støynivå
- hygiene, rengjøring og smittevern
- sikkerhet.
 
Barnehagen eller skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid. Hvis den ikke følger opp innen rimelig tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følge opp klagen, for eksempel ved tilsyn.Denne vurderingen vil være et enkeltvedtak som du kan klage på. Du sender klagen til kommunen. 

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover
Se spesielt
Folkehelseloven § 9 og § 10
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger