Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

Lover

Lover

Rett til gravplass er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt gravplassloven § 6 og § 8.