Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom for kravet ditt.

Les mer på Politiet.no

Send forliksklage digitalt

eller med post til

Forliksrådet i Midtre Gauldal
Namsfogden i Trøndelag
Postboks 6043 Torgarden
7434 Trondheim.

Beskrivelse

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Søknadsmottaker

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

Klage på søknad

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Søknadsvedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Pris

Rettsgebyrloven § 7 regulerer plikten til å betale gebyr.

Partnere

Partnere

Statsforvalteren har tilsyn med forliksrådene.

Lover

Lover

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.