Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin bør du sjekke alternative oppvarmingsmetoder hos enova.no.

Målgruppe

Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å være teknisk svært utfordrende å overholde.

Ønsker du å søke om unntak kan du kontakte oss.

Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak.

Behandlingstid
Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Kommunen vil gjennomføre kontroller for å sikre at forbudet overholdes. Kommunen kan ta et gebyr for kontrollen.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er et lovpålagt forbud fra og med 1. januar 2020.